Pirkuma noteikumi

NOTEIKUMI

Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi interneta veikalā fitsport.lt

1. Jēdzieni

1.1. Pārdevējs - UAB "Aivaro sportas" UAB "Aivaro sportas", juridiska persona, kas reģistrēta Lietuvas Republikas Kauņas filiālē VĮ "Registrų centras", PVN maksātāja kods LT100009207214, reģistrācijas adrese Aitvarų g.14, Gindulių k., LT-91276 Klaipėdos r.

1.2. Fitsport.lt - elektroniskais veikals, kas atrodas www.fitsport.lt.

1.3. Pircējs - 1) rīcībspējīga fiziska persona, tas ir, pilngadību sasniegusi persona, kuras rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas rīkojumu; 2) nepilngadīgais vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem, kuram ir vecāku vai aizbildņu piekrišana, izņemot gadījumus, kad viņš ir emancipēts; 3) juridiska persona; 4) visu iepriekšminēto personu attiecīgi pilnvaroti pārstāvji.

1.4. Personas dati - Pircēja vārds, piegādes adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

1.5. Noteikumi – tie ir preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi interneta veikalā www.fitsport.lt. 1.6. Konts – pircēja reģistrācijas rezultāts fitsport.lt mājaslapā, kurā glabājas pircēja personas dati un pasūtījumu vēsture.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Pēc tam, kad Pircējs ir apstiprinājis Noteikumus (iepazīstoties ar Noteikumiem un atzīmējot rūtiņu pie paziņojuma "Esmu izlasījis un piekrītu Pirkuma noteikumiem"), tas ir pusēm saistošs juridisks dokuments, kurā ir noteiktas tiesības un Pircēja un Pārdevēja pienākumi, preču iegādes un apmaksas nosacījumi, preču piegādes un atgriešanas kārtība, pušu atbildība un citi nosacījumi, kas saistīti ar preču iegādi un pārdošanu fitsport.lt elektroniskajā veikalā.

2.2. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus. Noteikumu jaunā redakcija stājas spēkā pēc tās publicēšanas interneta vietnē www.fitsport.lt. Tiesības iepirkties elektroniskajā veikalā fitsport.lt ir tikai Pircējiem, kā noteikts Noteikumu 1.3.punktā. Apstiprinot Noteikumus, pircējs apliecina, ka viņam ir tiesības iegādāties preces elektroniskajā veikalā fitsport.lt.

3. Personas datu aizsardzība

3.1. Es piekrītu, ka fitsport.lt apstrādās manu vārdu, uzvārdu, e-pastu un tālruņa numuru darbības analīzes un tiešā mārketinga nolūkos.

3.2. Pircējam ir šādas tiesības:

3.2.1. zināt (būt informētam) par savu Personas datu apstrādi;

3.2.2. iepazīties ar saviem Personas datiem un to apstrādes veidu;

3.2.3. pieprasīt savu Personas datu labošanu, iznīcināšanu vai Personas datu apstrādes darbību apturēšanu, ja dati tiek apstrādāti, pārkāpjot Fizisko personu datu tiesiskās aizsardzības likuma un citu likumu noteikumus, izņemot Noteikumos paredzētos gadījumus.

3.3. Pircējs iepriekš piekrīt, ka Pārdevējam ir tiesības glabāt savus datus serverī neierobežotu laiku, ja Pircēja sniegtie dati (i) izmantoti prettiesiskas darbības izdarīšanā vai (ii) radās aizdomas par identitātes zādzību vai ir pieļauts cits pārkāpums, kura rezultātā attiecīgajās tiesībsargājošajās iestādēs tika veikta vai tiks veikta institūciju izmeklēšana, (iii) ja Pārdevējs ir saņēmis sūdzības saistībā ar attiecīgo Pircēju vai ja Pārdevējs ir pamanījis pieļautus Noteikumu pārkāpumus. attiecīgais Pircējs, vai (iv) ja ir citi likumīgi personas datu uzglabāšanas mērķi.

3.4. Atbilstoši Noteikumu 10.2.2. un 10.3.3. punktam Pircēja personu apliecinošs dokuments tiek uzrādīts Pārdevējam, AB Lietuvos paštas, UAB Baltic Post darbiniekam, UAB Venipak Lietuva darbiniekam vai cita kurjerpasta darbiniekam, lai iepazītos ar Pircēja datiem. tiek izmantots tikai pareizai identifikācijai.

3.5. Lai nodrošinātu Pircējam pilnvērtīgus fitsport.lt elektroniskā veikala pakalpojumus, Pārdevējs Pircēja datorā (ierīcē) ieraksta informāciju – sīkdatnes. Pārdevējs izmanto ierakstīto informāciju, lai identificētu Pircēju kā iepriekšēju fitsport.lt interneta veikala apmeklētāju, saglabātu informāciju par Pircēja iepirkumu grozā ievietotajiem pirkumiem un apkopotu fitsport.lt elektroniskā veikala apmeklētības statistiku. Pircējam ir iespēja pārskatīt, kādu informāciju (sīkdatnes) Pārdevējs fiksē, un var dzēst daļu vai visas ierakstītās sīkdatnes. Pircējam ir arī tiesības nepiekrist informācijas (sīkdatņu) ierakstīšanai un izmantošanai savā datorā (ierīcē), taču šajā gadījumā atsevišķas fitsport.lt interneta veikala funkcijas viņam var nebūt pieejamas. Apstiprinot Noteikumus, pircējs piekrīt informācijas glabāšanai viņa datorā (ierīcē). Šo piekrišanu Pircējs var atsaukt jebkurā laikā, mainot sava interneta pārlūkprogrammas iestatījumus.

3.6. Jebkurš pieprasījums vai norādījums, kas saistīts ar Personas datu apstrādi, Pircējam jāiesniedz Pārdevējam rakstiski, nododot to tieši Pārdevējam Taikos pr. 27, Kauņa vai nosūtot šādu pieprasījumu vai norādījumu, nosūtot šādu pieprasījumu vai norādījumu pa pastu vai e-pastu uz adresi info@fitsport.lt no Noteikumu 3.1. punktā norādīto savu e-pasta adresi Pārdevējs, saņemot no Pircēja šādu pieprasījumu vai norādījumu, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā sniedz Pircējam rakstisku atbildi un veic pieprasījumā norādītās darbības vai atsakās tās veikt.

4. Preču pasūtīšana, pirkšanas un pārdošanas tiesisko attiecību rašanās brīdis

4.1. Pircējs var pasūtīt preces elektroniskajā veikalā fitsport.lt, reģistrējoties mājaslapā www.fitsport.lt (ievadot savu reģistrācijas vārdu un paroli) vai iepērkoties kā viesis (proti, neizveidojot savu kontu).

4.2. Pircējam, pasūtot preces, attiecīgajos Pārdevēja norādītajos informācijas laukos jānorāda savi personas dati, kas nepieciešami preču pasūtījuma pareizai izpildei: vārds, uzvārds, piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese. Pircējs piekrīt uz viņa norādīto e-pasta adresi un tālruņa numuru nosūtīt informatīvas ziņas, kas nepieciešamas preču pasūtījuma izpildei. Pircējs arī piekrīt, ka Pircēja Personas dati vai daļa no tiem tiks nodoti Pārdevēja partneriem, lai pareizi izpildītu pasūtījumu un/vai pienācīgi sniegtu pasūtītos pakalpojumus.

4.3. No brīža, kad Pircējs pēc pērkamās preces(-u) izvēles un iepirkumu groza izveidošanas noklikšķina uz saites "Apstiprināt pasūtījumu", tiek uzskatīts, ka starp Pārdevēju un Pircēju ir radušās pirkšanas-pārdošanas tiesiskās attiecības. 4.4 Katrs Pircēja pasūtījums tiek glabāts elektroniskā veikala fitsport.lt datu bāzē.

5. Pircēja tiesības

5.1. Pircējam ir tiesības pirkt preces un pasūtīt pakalpojumus elektroniskajā veikalā fitsport.lt šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā. Pēc pakalpojumu pasūtīšanas Pircējam var tikt piemēroti Pārdevēja partneru sniegtie pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

5.2. Pircējam ir tiesības šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā atteikties no pasūtījuma.

5.3. Pircējam ir tiesības atgriezt iegādātās preces Noteikumos noteiktajā kārtībā.

5.4. Pircējam ir citas šajos Noteikumos noteiktās tiesības.

6. Pircēja pienākumi

6.1. Pircējs, izmantojot elektronisko veikalu fitsport.lt, apņemas ievērot šos Noteikumus, citus nosacījumus, kas skaidri norādīti interneta veikalā, un nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus.

6.2. Pircējs pēc reģistrēšanās interneta vietnē www.fitsport.lt apņemas nodrošināt, ka sniegtā informācija un Personas dati nav maldinoši vai nepareizi.

6.3. Ja mainās reģistrētā Pircēja reģistrācijas anketā norādītie Personas dati, Pircējam tie nekavējoties jāatjaunina.

6.4. Pircējs apņemas aizsargāt sava Konta pieslēgšanās datus, nenodot tos trešajām personām un neļaut trešajām personām uzzināt Pircēja pieslēgšanās datus. Pircējs saprot, ka viņš ir tieši atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Pircēja Konta nesankcionētas izmantošanas rezultātā, kad Pircējs nav aizsargājis savus pieteikšanās datus un tie kļuva zināmi un/vai pieejami trešajām personām.

6.5. Ja Pircēja pieslēgšanās dati kļūst zināmi trešajām personām, Pircējam par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs vienas darba dienas laikā.

6.6. Kad Pircēja konta pieteikšanās dati kļuva zināmi trešajām personām, Pārdevējs šādu kontu dzēš un dod Pircējam tiesības izveidot jaunu Kontu.

6.7. Pircējam ir jāmaksā par pasūtītajām precēm un tās jāpieņem šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

7. Pārdevēja tiesības

7.1. Pārdevējam ir tiesības mainīt vai apturēt vietnes www.fitsport.lt funkcijas, elementu izkārtojumu vietnē, pārtraukt atsevišķu vietnes funkciju darbību.

7.2. Pārdevējam ir tiesības apturēt vai pārtraukt interneta veikala fitsport.lt darbību.

7.3. Pārdevējam ir tiesības mainīt elektroniskajā veikalā fitsport.lt sniegto pakalpojumu apjomu vai veidu, apturēt vai pārtraukt pakalpojumu vai to daļas sniegšanu, iekasēt maksu par pakalpojumiem vai pakalpojumu daļu.

7.4. Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt un mainīt minimālo preču groza izmēru, tas ir, minimālo summu, kuru sasniedzot, tiks izpildīts Pircēja pasūtījums. Šīs summas lielums ir redzams, apskatot iepirkumu grozu.

7.5. Ja Pircējs mēģina sabojāt interneta vietni www. fitsport.lt darba stabilitāti un drošību vai nepilda savas saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja iespējas izmantot vietni www.fitsport.lt vai izņēmuma gadījumos anulēt Pircēja kontu. .

7.6. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma anulēt Pircēja pasūtījumu, ja Pircējs, izvēloties Noteikumu 9.2.1.punktā paredzēto apmaksas veidu, 3 (trīs) darba dienu laikā nesamaksā par preci.

7.7. Pircējam izvēloties Noteikumu 9.2.2.punktā paredzēto apmaksas veidu - skaidrā naudā preces piegādes brīdī, Pārdevējam, ja rodas neskaidrības par pasūtījumā norādīto informāciju, ir tiesības vērsties Pircējam pa pasūtījumā norādīto e-pasta adresi vai tālruņa numuru. Šajā gadījumā preču piegādes termiņu sāk skaitīt no sazināšanās ar Pircēju dienas. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma anulēt Pircēja pasūtījumu, ja Pārdevējs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas nesazinās ar Pircēju.

8. Pārdevēja pienākumi

8.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam iespēju izmantot elektroniskā veikala fitsport.lt sniegtos pakalpojumus šajos Noteikumos un interneta veikalā noteiktajos apstākļos.

8.2. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja privātuma tiesības uz viņam piederošo personisko informāciju, tas ir, apstrādāt Pircēja Personas datus tikai saskaņā ar Noteikumu 3.nodaļu un Lietuvas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.

8.3. Informēt Pircēju par Noteikumu 7.1. - 7.4.punktā noteiktajām izmaiņām.

8.4. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi saskaņā ar Noteikumu 10.nodaļā noteiktajiem nosacījumiem.

8.5. Pārdevējs apņemas pieņemt Pircēja atgrieztās preces saskaņā ar Noteikumu 12.nodaļā noteiktajiem nosacījumiem.

8.6. Ja svarīgu apstākļu dēļ Pārdevējs nevar Pircējam piegādāt pasūtīto preci, viņš apņemas iespēju robežās piedāvāt Pircējam analogu vai līdzīgu preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt preci, kas tika piedāvāta kā analoga vai līdzīga, Pārdevējs apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā atgriezt Pircējam samaksāto naudu, ja veikta priekšapmaksa, un visos gadījumos atcelt pasūtījumu.

9. Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi

9.1. Preču cenas fitsport.lt elektroniskajā veikalā un noformētajā pasūtījumā ir norādītas eiro, iekļaujot tajā brīdī spēkā esošo PVN summu atbilstoši likumdošanai.

9.2. Pircējs var norēķināties par pasūtītajām precēm vienā no šiem veidiem:

9.2.1. izmantojot elektronisko banku;

9.2.2. skaidrā naudā preču piegādes/saņemšanas brīdī. Šis pakalpojums ir pieejams tikai tad, ja ir izvēlēta piegāde ar kurjeru uz mājām vai darba vietu. Maksa par pakalpojumu ir EUR 0,95.

9.3. Kad Pārdevējs saņem samaksu par preci vai kad pasūtījums ir noformēts (ja Pircējs ir izvēlējies Noteikumu 9.2.2.punktā norādīto apmaksas veidu), tiek sākta preču pakas formēšana un preču piegādes termiņa aprēķināšana. .

10. Preču piegāde

10.1. Pasūtot preces, Pircējs var izvēlēties vienu no preču piegādes veidiem, kas norādīti Noteikumu 10.2. - 10.4.punktos. Preču piegādes noteikumi un cenas ir pieejamas http://fitsport.lt/prekiu-apmokejimas-ir-pristatymas. Nospiežot pogu "Apstiprināt pasūtījumu", pircējs ir iepazinies ar piegādes nosacījumiem un tarifiem un piekrīt tiem

10.2. Ja Pircējs pasūtījuma veikšanas laikā izvēlas piegādes pakalpojumu mājās vai darba vietā:

10.2.1. Pircējs apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.

10.2.2. Pircējs apņemas preces pieņemt pats. Pieņemot preces, nepieciešams uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu (personas karte, pase vai jauna parauga vadītāja apliecība). Ja Pircējs pats nevar pieņemt preces, un preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pircējam nav tiesību izvirzīt Pārdevējam pretenzijas par preces piegādi nepareizai personai.

10.2.3. Preces piegādā Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis.

10.3. Ja Pircējs pasūtījuma veikšanas laikā izvēlas preču piegādi pa pastu:

10.3.1. Pārdevējs nosūta preces ierakstītā vēstulē.

10.3.2. Pārdevējs nosūta Pircējam ierakstītā pasta numuru uz e-pasta adresi, kas tika norādīta pasūtījuma veikšanas laikā.

10.3.3. Pircējam, saņemot preci pasta nodaļā, pasta darbiniekam jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (personas karte, pase vai jauna parauga vadītāja apliecība).

10.4. Ja Pircējs pasūtījuma veikšanas laikā izvēlas Preču piegādi uz LP Express terminālu:

10.4.1. Par preču piegādi terminālī Pircējs tiek informēts ar īsziņas starpniecību uz tālruņa numuru, kas tika norādīts pasūtījuma veikšanas laikā.

10.4.2. Preces, kuru svars nepārsniedz 30 kg, var izņemt LP Express termināļos. Preces, kas smagākas par 30 kg, netiek piegādātas pasta automātos.

10.4.3. Sūtījums ir jāizņem no LP Express termināļa 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc informācijas saņemšanas par preces piegādi.

10.5. Pārdevējs nosūta preci pircējam 1-2 dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas. Šis termiņš ir provizorisks un neattiecas uz gadījumiem, kad Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgās preces un Pircējs tiek informēts par viņa pasūtīto preču iztrūkumu. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot piegādes noteikumus un citus nosacījumus.

10.6. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja prece Pircējam netiek piegādāta vai tiek piegādāta novēloti trešo personu vainas vai no neatkarīgu apstākļu dēļ. no Pircēja.

10.7. Preču piegādes laikā Pircējam Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto pārstāvi jāpārbauda sūtījuma un preces(-u) stāvoklis un jāparaksta sūtījuma nodošanas – pieņemšanas dokuments. Pēc tam, kad pircējs parakstījis sūtījuma nodošanas - pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir nodots atbilstošā stāvoklī, nav preces bojājumu, kuru izcelsme nav attiecināma uz rūpnīcas defektu, un iepakojumā nav neatbilstību. preces(-u) (kādu var noteikt preču ārējās pārbaudes laikā). Pamanot, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādi ārēji bojāts), prece(-es) ir bojāta(-es) un/vai prece(-es) nav pareizi samontēta, Pircējam tas jāatzīmē sūtījuma pārvedumā. - pieņemšanas dokumentu un Pārdevēja vai viņa pārstāvja klātbūtnē sastādīt brīvas formas sūtījuma un/vai preces(-u) pārkāpuma/neatbilstības aktu. Ja Pircējs neveic šīs darbības, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preces bojājumiem, ja šādu bojājumu rašanās pamats nav rūpnīcas defekts un preces sastāva neatbilstību dēļ, un ja šīs neatbilstības. var noteikt preču ārējās apskates laikā.

10.8. Ja, pamatojoties uz Noteikumu 10.2. - 10.4.punktu, Pircējs preces neizņem noteiktajā termiņā vai nepiegādā tās Pircējam un Pircējs ir samaksājis par preci, pārstāvji sazinās ar Pircēju par citu laiku un /vai preču piegādes veids. Ja Pircējs joprojām nesaņem preces vai neizdodas tās piegādāt, šādas preces tiek atgrieztas Pārdevējam, pasūtījums tiek atcelts, un Pircējam tiek atgriezta par preci samaksātā nauda.

10.9. Ja, pamatojoties uz Noteikumu 10.2. - 10.4.punktu, Pircējs preces neizņem noteiktajā termiņā vai nepiegādā tās Pircējam un Pircējs nav samaksājis par preci, šādas preces tiek atgrieztas Pārdevējam, un pasūtījums tiek atcelts.

11. Produkta kvalitātes garantija un derīguma termiņš

11.1. Katras fitsport.lt pārdotās preces īpašības ir norādītas katrai precei pievienotajā preces aprakstā.

11.2. Pārdevējs neatbild par to, ka interneta veikalā esošās preces izmērs, forma, krāsa vai citi parametri var neatbilst reālajam preces izmēram, formai, krāsai vai citiem parametriem izmantotā displeja īpašību dēļ. Pircēja vai citu tehnisku iemeslu dēļ. Pircējam ieteicams iepazīties ar preces aprakstu.

11.3. Dažādiem preču veidiem pārdevējs sniedz noteiktu laika periodu derīgu preču kvalitātes garantiju, kuras konkrētais termiņš un citi nosacījumi ir norādīti šādu preču aprakstos.

11.4. Pārdevēja sniegtā kvalitātes garantija neierobežo un neierobežo patērētāju tiesības, kas tiem noteiktas tiesību aktos pēc neatbilstošas kvalitātes preces vai pakalpojuma iegādes.

11.5. Gadījumos, kad, pamatojoties uz tiesību aktiem, konkrētām precēm ir noteikts konkrēts derīguma termiņš, Pārdevējs apņemas šādas preces pārdot Pircējam tā, lai viņam tiktu dota reāla iespēja tās izmantot līdz preču lietošanas beigām. derīguma termiņš.

12. Preču atgriešana un apmaiņa

12.1. Lai atgrieztu www.fitsport.lt interneta veikalā iegādātās preces, jāzina:

12.1.1. Pircējs var atgriezt iegādātās preces 14 dienu laikā bez noteikta iemesla, neatkarīgi no tā, kā tās ir iegādātas: fiziskajā veikalā vai interneta veikalā vai pa tālruni, uz Jums joprojām attiecas tie paši noteikumi, atgriešana notiks saskaņā ar ( tikai pērkot tiešsaistē) Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.228 (10 )

12.1.2. Par preču atgriešanu Pircējam par to jāpaziņo Pārdevējam pa e-pastu. pa e-pastu uzsakymai@fitsport.lt, ziņojumā jānorāda atgrieztā prece un atgriešanas iemesls 14 dienu laikā no preces piegādes dienas

12.1.3. Bojātu preču, kas iegādātas gan internetā, gan fiziskajā veikalā, nomaiņa vai atgriešana: ja preces atgriešanas iemesls ir slikta kvalitāte (piem.: bojāts iepakojums, preces, kurām beidzies derīguma termiņš u.tml.) vai esat saņēmis nepareizu preci, kuru pasūtījāt, mēs apņemamies par saviem līdzekļiem selektīvi nomainīt nepareizos kvalitatīvu preci pret labas kvalitātes preci vai atmaksāt par preci samaksāto naudu un segt radušās piegādes izmaksas. Nepiemērotas kvalitātes preces tiek apmainītas vai atgrieztas saskaņā ar mazumtirdzniecības noteikumiem, kas apstiprināti ar Lietuvas Republikas valdības 11.06.2001. rezolūciju Nr. 697, 18. punkts, tajā teikts, ka nepiemērotas preces tiek apmainītas pret piemērotām precēm, apmainītas vai atdotas, pamatojoties uz Civilkodeksa 6.363. pantā noteiktajiem gadījumiem un nosacījumiem.

12.1.4. Atbilstošas kvalitātes preču atgriešana

12.1.5. Pērkot internetā, preces tiek atgrieztas, pamatojoties uz Civilkodeksa 6.363 pantā noteiktajiem gadījumiem un nosacījumiem.

12.1.6. Pērkot preces internetā, preces ir jāatgriež uz adresi, kuru Pārdevējs ir norādījis Pircējam nosūtītajā e-pastā, kas apliecina preces atgriešanu.

12.1.7. Ja atgrieztās preces tiks nosūtītas uz kādu citu pasta automātu vai uz Lietuvas pastu, tās mūs nesasniegs, jo mums nav kam skraidīties un savākt paciņas no dažādām vietām.

12.1.8. Pērkot fiziskajā veikalā, preci var atgriezt vai apmainīt tikai ar valdības 11-06-2001 lēmumu Nr. 697 saskaņā ar apstiprinātajiem Mazumtirdzniecības noteikumiem.

12.2.9. Abos gadījumos preču atgriešanas izdevumus apmaksājat Jūs, tas attiecas tikai uz atbilstošas kvalitātes precēm, ja Jums viena vai cita tikai Jums zināma iemesla dēļ Jums šķiet, ka prece Jums nepatīk un vēlaties tās atgriezt. Ja iegādājāties preci mūsu fiziskajā veikalā, varat to atnest atpakaļ uz veikalu un saņemt atmaksu. Ja prece tiek iegādāta attālināti, naudu saņemsiet atpakaļ savā bankas kontā 1-7 darba dienu laikā. Ja preces iegādātas attālināti, bet atdevāt tās fiziskajā veikalā, nauda par precēm tik un tā tiks atgriezta ar bankas pārskaitījumu.

12.2. Šie nosacījumi ir jāievēro, atgriežot preces

12.2.1. Atgriežamajai precei jābūt oriģinālajā, glītā iepakojumā (šis punkts attiecas arī atgriežot bojātu preci, izņemot gadījumus, kad tiek atgriezta bojāta kosmētikas vai parfimērijas prece);

12.2.2. Precei jābūt Pircēja nebojātai

12.2.3. Prece nedrīkst būt zaudējusi savu komerciālo izskatu (skartas etiķetes, nenorauta aizsargplēve u.tml.) (šis punkts ir spēkā abos gadījumos, pat ja tiek atgriezta bojāta prece)

12.2.4. Atgriežamajai precei jābūt tādā pašā iepakojumā, kādā ir Pircēja saņemtā prece

13. Atbildība

13.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par viņa sniegto personas datu pareizību. Ja Pircējs sniedz nepareizus vai neprecīzus personas datus, Pārdevējs nav atbildīgs par no tā izrietošajām sekām un iegūst tiesības pieprasīt no Pircēja atlīdzību par nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem.

13.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot elektronisko veikalu fitsport.lt.

13.3. Pircējs pēc reģistrācijas ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu uzglabāšanu un/vai nodošanu trešajām personām. Ja fitsport.lt sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas ir pieslēgusies interneta veikalam, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, Pārdevējs uzskata šo personu par Pircēju.

13.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, ja zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs, neatkarīgi no Pārdevēja ieteikumiem un savām saistībām, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai gan viņam šāda iespēja tika dota.

13.5. Ja Pārdevēja elektroniskais veikals fitsport.lt satur saites uz citu trešo personu mājaslapām, Pārdevējs negarantē, ka informācija, ko var apskatīt, noklikšķinot uz šīm saitēm, ir pareiza, pilnīga vai precīza. Trešās puses ir atbildīgas par trešo personu sniegtās informācijas saturu, pareizību, pilnīgumu un precizitāti. Pārdevējam nav pienākuma pārbaudīt pārsūtīto vai uzglabāto ārējo informāciju vai atklāt pretlikumīgas darbības.

13.6. Zaudējumu gadījumā, kas radušies saistību nepildīšanas vai nepareizas pasūtījuma izpildes rezultātā, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei radušos tiešos zaudējumus.

14. Informācijas apmaiņa

14.1. Pārdevējs nosūta visus ziņojumus saskaņā ar Noteikumu 3.2. punktā noteiktajā kārtībā uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

14.2. Pircējs visas ziņas un jautājumus nosūta, izmantojot Pārdevēja interneta veikala sadaļā "Kontakti" norādītos saziņas līdzekļus.

15. Nobeiguma noteikumi

15.1. Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

15.2. Attiecības, kas rodas, pamatojoties uz šiem Noteikumiem, regulē Lietuvas Republikas tiesību akti.

15.3. Visas domstarpības, kas rodas no šo noteikumu izpildes, tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā nav iespējams panākt vienošanos, strīdi tiek risināti Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Pieprasījumu/sūdzību par mūsu interneta veikalā iegādāto preci vai pakalpojumu varat iesniegt Valsts Patērētāju tiesību aizsardzības dienestam (Vilniaus g. 25 01402 Viļņa) e-pastā tarnyba@vvtat.lt tālr.nr.852626751, fakss. 852791466, mājaslapā www.vvtat.lt , kā arī patērētāju tiesību aizsardzības dienesta teritoriālajām nodaļām novados - vai aizpildīt pieteikuma anketu EGS platformā. http://ec.europa.eu/odr/